Ammyy Admin 3.6

Lesen: Percuma ‎Saiz fail: 717.82 KB
‎Penarafan Pengguna: 2.9/5 - ‎676 ‎Undi

Ammyy Admin - adalah perkongsian desktop jauh percuma dan perisian kawalan jauh PC yang boleh digunakan untuk pentadbiran jauh, pengaturan pejabat jauh, sokongan jauh atau tujuan pendidikan jauh. Ammyy Admin membolehkan akses PC jauh cepat melalui Internet tanpa masalah dengan firewall atau NAT dan bekerja dengan PC jauh seolah-olah anda duduk betul-betul di hadapannya. Ammyy Admin menggunakan sistem algoritma penyulitan lanjutan. Ia menyediakan keselamatan data kelas tinggi. Ammyy Admin adalah perisian yang boleh dipercayai, boleh dipercayai dan berpatutan untuk bantuan jauh, pentadbiran, perkongsian desktop jauh dan pendidikan jauh dari mana-mana tempat di dunia. Ia tidak memerlukan pemasangan atau pelarasan seting tertentu. Desktop jauh disediakan untuk bekerja dalam masa beberapa saat selepas Ammyy Admin telah dimulakan. Kelebihan utama Ammyy Admin adalah: kemudahan penggunaan, standard keselamatan pemindahan data yang tinggi, sejumlah besar ciri-ciri dan kemampuan untuk pelbagai pengguna swasta dan korporat. Ammyy Admin telus untuk Firewalls supaya anda tidak perlu membuat pelarasan tambahan pada tetapan sambungan Firewall atau VPN, mendedahkan PC tempatan atau rangkaian komputer jauh kepada risiko pepijat keselamatan. Anda boleh mengakses desktop komputer jauh dengan mudah di belakang get laluan NAT tanpa pemetaan port. Ammyy Admin mempunyai antara muka yang sangat mesra pengguna. Ia mudah digunakan dan boleh diuruskan oleh pengguna PC profesional dan tidak berperikemanusiaan. Anda juga boleh menggunakan Ammyy Admin untuk kawalan PC dan pelayan jauh tanpa kehadiran manusia di sebelah pelanggan. Ammyy Admin memudahkan untuk mengawal desktop jauh komputer yang tidak dijaga, memulakan semula komputer, log masuk/ keluar, menukar pengguna dan lain-lain menggunakan termasuk Perkhidmatan Pentadbiran Ammyy untuk perkongsian desktop jauh. Semua komunikasi dengan desktop jauh termasuk imej paparan, kursor, papan kekunci, fail yang dipindahkan antara komputer tempatan dan jauh disulitkan dengan algoritma keselamatan standard tinggi AES dan RSA yang menggunakan kekunci yang berbeza untuk setiap sesi.

sejarah versi

  • Versi 3.6 diposkan pada 2017-10-01
    Sambungan IP langsung, pengekod baru untuk prestasi yang lebih baik, reka bentuk baru, buku hubungan yang lebih baik

Butiran Atur Cara

EULA

EULA - Perjanjian Lesen Pengguna Akhir

Penting: Anda perlu membaca perjanjian lesen berikut sebelum menggunakan dan memasang perisian. Dengan berjalan dan/atau memasang anda menerima semua terma dan syarat perjanjian ini dan bersetuju bahawa anda akan terikat secara sah oleh mereka. Jika terma dan syarat ini tidak boleh diterima oleh anda, jangan terus menggunakan dan/atau memasang perisian ini. Perjanjian lesen Ammyy Admin PERUNTUKAN AM Ini adalah Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (PERJANJIAN) adalah perjanjian undang-undang antara anda (PELANGGAN), pengguna akhir, dan Ammyy Inc. (SYARIKAT), pengilang dan pemilik hak cipta, untuk penggunaan produk perisian Ammyy Admin (PERISIAN). PELANGGAN diberi hak untuk mengedarkan PERISIAN dalam bentuk freeware kepada pihak ketiga, dengan syarat yang terakhir bersetuju untuk menerima terma perjanjian ini. PELANGGAN tidak boleh mengalih keluar sebarang pengenalan produk, notis hak cipta, atau notis atau sekatan proprietari lain daripada Ammyy Inc. PELANGGAN tidak boleh menyebabkan atau membenarkan kejuruteraan terbalik, pembongkaran, pengubahsuaian atau penyahsusunan PERISIAN. PELANGGAN tidak boleh merujuk nombor pendaftaran lesennya kepada pihak ketiga jika dia adalah pengguna pemegang lesen berdaftar. HAKCIPTA/PEMILIKAN PROGRAM Ammyy Admin adalah produk proprietari SYARIKAT dan lesennya dan ia dilindungi oleh hak cipta, rahsia perdagangan dan undang-undang harta intelektual lain. Perisian ini, termasuk kod, dokumentasi, penampilan, struktur, dan organisasi adalah produk eksklusif SYARIKAT, yang mengekalkan hak harta untuk perisian, salinan, pengubahsuaian, atau bahagian-bahagian yang digabungkan. PELANGGAN hanya berhak untuk menggunakan PERISIAN dan tidak memperoleh apa-apa hak, nyata atau tersirat, dalam Ammyy Admin selain daripada yang dinyatakan dalam Lesen.Pemaju ini, atau pemberi lesennya, hendaklah pada setiap masa mengekalkan semua hak, hak milik, kepentingan, termasuk hak harta intelektual, dalam Ammyy Admin. HAD LIABILITI PERISIAN INI DISEDIAKAN SECARA ASAS TANPA SEBARANG WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. ORANG YANG MENGGUNAKAN PERISIAN LEMBUT MENANGGUNG SEMUA RISIKO TENTANG KUALITI DAN PRESTASI PERISIAN. AMMYY LLC ATAU MANA-MANA PEKERJA DAN PELESENANNYA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH PERISIAN, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA GANTI RUGI TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS ATAU BERBANGKIT, ATAU GANTI RUGI ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN SIMPANAN, HASIL, DATA, YANG DITANGGUNG OLEH PELANGGAN ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA, WALAUPUN PEMAJU TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT. DALAM KES-KES DI MANA UNDANG-UNDANG NEGERI ATAU NEGARA TIDAK MEMBENARKAN BATASAN LIABILITI TERSEBUT DALAM APA JUA KEADAAN TERHAD KEPADA HARGA YANG DIBAYAR UNTUK LESEN. PELANGGAN DENGAN INI MENGAKUI BAHAWA PELANGGAN TELAH MEMBACA PERJANJIAN INI, MEMAHAMINYA DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN TERMA DAN SYARATNYA.