Free Kundli Software 1.0.5.1

Lesen: Percuma ‎Saiz fail: 23.85 MB
‎Penarafan Pengguna: 3.4/5 - ‎11600 ‎Undi

Perisian Kundli Percuma Profesional di Hindi dari Astro-Vision kini juga menyediakan ciri Pemadanan Horoskop Percuma. Ideal untuk Pelajar Astrolog dan Astrologi. Mengandungi kedua-dua pengiraan serta ramalan. Perisian Kundli Percuma di Hindi ini juga menyediakan anda pilihan format carta seperti India Utara, India Selatan dan lain-lain. Ini bermakna anda boleh menjana laporan horoskop percuma mengikut keperluan individu anda. Ia termasuk pangkalan data bandar-bandar yang besar dari seluruh dunia. Bandar-bandar tambahan juga boleh ditambah, menjadikan senarai bandar-bandar disesuaikan sepenuhnya. Pelbagai tetapan ayanamsa termasuk dalam Perisian Kundli Percuma di Hindi, seperti Chitra Paksha ayanamsa atau Lahiri ayanamsa, Raman ayanamsa, Krishnamurthy ayanamsa dan Thirukanitham ayanamsa. Ia termasuk ramalan Panchang dan ramalan Bhava terperinci berdasarkan pengaruh planet pada watak dan kehidupan anda. Ramalan dalam Perisian Kundli Percuma di Hindi ini meliputi analisis rumah pertama, untuk ramalan mengenai personaliti, struktur fizikal, status. Ramalan ringkas berdasarkan kesan Dasa dan Apahara semasa juga diberikan. Ia juga mengira bintang kelahiran dan juga menyediakan keseluruhan senarai kualiti bintang yang berkaitan. Semua carta, pengiraan dan analisis yang disediakan dalam Perisian Kundli Percuma di Hindi ini adalah berdasarkan Astrologi Kedik. Dasa serta keseimbangan dasa semasa kelahiran juga disediakan bersama carta rasi. Ia juga menyediakan carta bhava. Carta sudarshana chakra juga dibentangkan. Ringkasan ringkas Vimshottari Dasa Periods diberikan. Butir-butir tempoh Dasa dan Bhukti (Apahara) diberikan dengan butiran arambha dan anthya bagi setiap Bhukti (Apahara) dalam setiap tempoh Dasa. Ia juga memberikan sebutan ringkas kesan yoga boleh mempunyai. Kombinasi yang mengakibatkan yoga juga diberikan untuk rujukan mudah. Muat turun Perisian Kundli Percuma ini di Hindi sekarang!

sejarah versi

  • Versi 1.0.5.1 diposkan pada 2013-08-27
    1. Memperkenalkan padanan kundli percuma untuk memeriksa keserasian perkahwinan.
  • Versi 1.0.1.0 diposkan pada 2011-05-31
    Beberapa pembaikan dan pengemaskinian

Butiran Atur Cara

EULA

EULA - Perjanjian Lesen Pengguna Akhir

Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (EULA) Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. terma lesen perisian 2013 Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Perisian Mini LifeSign Terma lesen ini adalah perjanjian antara Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. dan anda. Sila baca mereka. Mereka terpakai kepada perisian yang mengiringi syarat-syarat lesen ini. Terma ini juga terpakai kepada mana-mana Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Kemas kini Tambahan perkhidmatan berasaskan internet, dan perkhidmatan sokongan Untuk perisian ini, melainkan terma lain yang disertakan dengan barangan tersebut. Jika ya, terma tersebut terpakai. Dengan menggunakan perisian, anda menerima terma ini. Jika anda tidak menerimanya, jangan gunakan perisian. Seperti yang diterangkan di bawah, menggunakan perisian ini juga beroperasi sebagai persetujuan anda untuk penghantaran maklumat komputer tertentu semasa pendaftaran dan untuk perkhidmatan dan kemas kini berasaskan internet. Penggunaan atau pemasangan salinan ini Astro-Vision LifeSign Mini menunjukkan penerimaan anda terhadap lesen ini dan anda lucut hak untuk mengembalikan perisian untuk pampasan. Pendaftaran mandatori. Pendaftaran mengaitkan penggunaan perisian dengan peranti tertentu. Semasa pendaftaran, perisian akan menghantar maklumat mengenai perisian dan peranti kepada Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Maklumat ini termasuk versi, versi lesen, bahasa dan id produk perisian, dan maklumat yang diperoleh daripada konfigurasi perkakasan. Dengan menggunakan perisian, anda bersetuju dengan penghantaran maklumat ini. Anda boleh mendaftar perisian menggunakan internet; caj perkhidmatan internet mungkin dikenakan. Updation. Perisian ini akan dari semasa ke semasa mengemas kini atau memerlukan muat turun ciri-ciri terkini perisian serta pemberitahuan tawaran produk terkini dan iklan pihak ketiga. Semasa proses ini, perisian akan menghantar maklumat mengenai perisian ke Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Maklumat ini termasuk versi perisian, kunci produk, Bahasa, ID Produk dan lain-lain maklumat Perisian Astro-Vision. Dengan menggunakan perisian, anda bersetuju dengan penghantaran maklumat ini. Skop lesen. Perisian ini dilesenkan, tidak dijual. Perjanjian ini hanya memberi anda beberapa hak untuk menggunakan perisian. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. menyimpan semua hak-hak lain. Melainkan undang-undang yang berkenaan memberikan anda lebih banyak hak walaupun batasan ini, anda boleh menggunakan perisian hanya seperti yang dibenarkan secara nyata dalam perjanjian ini. Dengan berbuat demikian, anda mesti mematuhi apa-apa batasan teknikal dalam perisian yang hanya membolehkan anda menggunakannya dengan cara tertentu. Anda tidak boleh: bekerja di sekeliling mana-mana batasan teknikal dalam perisian; jurutera terbalik, menyusun semula atau membongkar perisian; menggunakan perisian dalam apa jua cara yang bertentangan dengan undang-undang; sewa, pajakan, menjual atau meminjamkan perisian Bukan untuk perisian resale. Anda tidak boleh menjual perisian ini. Pengiraan astrologi astro-visi adalah berdasarkan persamaan saintifik dan bukan pada mana-mana almanac yang diterbitkan khusus. Oleh itu, perbandingan antara pengiraan yang dibuat oleh Astro-Wawasan dan mereka yang diterbitkan dalam almanacs sememangnya tidak diingini. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Tidak akan melayan sebarang pertikaian mengenai perbezaan yang timbul daripada perbandingan tersebut. Versi perisian dan teks ramalan dalam laporan adalah tertakluk kepada pengubahsuaian berterusan, termasuk penambahan bab baru. Ini adalah keperluan oleh sifat kandungan dan penemuan penyelidikan kami yang sentiasa berkembang. Terdapat variasi kecil dalam sistem dan amalan diikuti oleh kawasan yang berbeza india dan Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. telah menampung beberapa variasi ini dalam versi bahasa serantau. Akibatnya, laporan yang dihasilkan dalam bahasa yang berbeza mungkin bukan terjemahan yang tepat. Juga, semua versi bahasa tidak dikemaskini serentak. Walaupun Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. memastikan bahawa perisian ini disediakan dengan teliti dan dengan penuh berhati-hati, Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. tidak menolak kemungkinan sebarang kesilapan yang tidak dijangka. Perisian ini, dan semua fail, data dan bahan yang disertakan, diedarkan & quot;sebagai is" dan tanpa sebarang waranti, sama ada nyata atau tersirat. Pengguna mesti menganggap keseluruhan risiko menggunakan atur cara ini. Penafian jaminan ini merupakan bahagian penting dalam perjanjian. Tiada nasihat atau maklumat, sama ada secara lisan atau bertulis, yang diperoleh daripada Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. atau di tempat lain akan mewujudkan sebarang jaminan atau syarat yang tidak dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian ini. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. tidak mewakili atau Menjamin bahawa: (i) perisian atau mana-mana aplikasi pihak ketiga akan memenuhi keperluan anda atau akan bebas ralat atau apa-apa kesilapan akan diperbetulkan; (ii) operasi perisian atau mana-mana kandungan pihak ketiga tidak akan terganggu; atau (iii) ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, atau kecukupan perisian, sebarang kandungan pihak ketiga dan sebarang data yang diakses olehnya. Maklumat yang disediakan melalui perisian mungkin ditangguhkan, tidak tepat, atau mengandungi kesilapan atau ketinggalan, dan Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. tidak akan mempunyai liabiliti berkenaan dengannya. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. boleh mengubah atau Menghentikan sebarang aspek atau ciri perisian atau penggunaan semua atau mana-mana ciri atau teknologi dalam perisian pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda. Satu-satunya hak atau remedi anda berkenaan dengan apa-apa masalah atau rasa tidak puas hati dengan perisian adalah untuk menyahpasang dan tidak lagi menggunakan perisian. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. tidak boleh dipertanggungjawabkan atas keputusan yang boleh diambil oleh sesiapa sahaja berdasarkan laporan yang dihasilkan menggunakan perisian. Dalam apa jua keadaan, Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. atau mana-mana firma atau orang yang berkaitan tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, kerosakan atau kecederaan (termasuk tanpa had apa-apa kehilangan keuntungan, tidak langsung, berbangkit atau kerugian sampingan, kerosakan atau kecederaan) yang timbul daripada pembekalan atau penggunaan perisian dan sebarang perkakasan yang disertakan. Di samping itu, dalam apa jua keadaan Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. memberi kuasa kepada anda untuk menggunakan Astro-Vision LifeSign Mini dalam aplikasi atau sistem di mana kegagalan Astro-Vision LifeSign Mini untuk melaksanakan secara munasabah boleh dijangka mengakibatkan kecederaan fizikal, atau kerosakan material atau kehilangan nyawa. Sebarang penggunaan sedemikian oleh anda sepenuhnya atas risiko anda sendiri, dan anda bersetuju untuk memegang Astro-Vision tidak berbahaya daripada sebarang tuntutan atau kerugian yang berkaitan dengan penggunaan yang tidak dibenarkan itu. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. atau apa-apa bentuk atau orang yang berkaitan tidak berbahaya daripada dan terhadap apa-apa kerugian, liabiliti, kos atau perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau yang ditanggung akibat daripada sebarang tuntutan pihak ketiga, Setakat mana tuntutan tersebut berkaitan atau berdasarkan pelanggaran Perjanjian ini atau penggunaan perisian atau pihak ketiga anda. Lesen anda untuk menggunakan perisian di bawah perjanjian ini akan diteruskan sehingga ia ditamatkan oleh mana-mana pihak. Anda boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa, dengan menghentikan penggunaan semua atau mana-mana perisian dan dengan memusnahkan semua salinan perisian dalam simpanan dan kawalan anda. Perjanjian ini dan lesen yang diberikan kepada anda di bawah perjanjian ini tamat secara automatik jika anda melanggar mana-mana terma perjanjian ini. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. berhak, mengikut budi bicara kami, untuk mengemaskini atau menyemak perjanjian ini. Anda tidak boleh menyerahkan hak anda di bawah perjanjian ini kepada mana-mana pihak tanpa persetujuan Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd.. Jika mana-mana peruntukan perjanjian ini akan dianggap menyalahi undang-undang, tidak sah atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu hendaklah disifatkan sebagai seteru daripada perjanjian ini dan tidak akan menjejaskan kesahihan dan kebolehkuatkuasaan mana-mana peruntukan yang selepand-seleusnya. Perjanjian ini adalah pernyataan lengkap perjanjian antara pihak-pihak mengenai perkara itu, dan menggabungkan dan menggantikan semua persefahaman lain atau terlebih dahulu, pesanan pembelian, perjanjian dan pengaturan. Perjanjian ini akan ditadbir oleh undang-undang India. Bidang kuasa dan tempat eksklusif untuk semua perkara yang berkaitan dengan perjanjian ini adalah di mahkamah kochi, India, dan anda bersetuju dengan bidang kuasa dan tempat tersebut. Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Pintu No 31/2165-A3, Tingkat 1, Menara Putih, Jalan Kuthappadi, Thammanam PO - 682032, Kochi, Kerala, India. Telefon: +91 484 3390000, 2343925 E-mel: [email protected] Laman Web : www.indianastrologysoftware.com Hakcipta Terhakis 2013 oleh Astro-Vision Futuretech Pvt. Ltd. Hakcipta terpelihara