iFile app 2.0.7

Lesen: Percuma ‎Saiz fail: 2.01 MB
‎Penarafan Pengguna: 4.3/5 - ‎2900 ‎Undi

Adakah peranti Apple anda mempunyai keupayaan penyemakan imbas atau navigasi fail seperti yang anda mahu? Kami yakin jawapan anda tidak akan tanpa iFile. iFile mempunyai banyak ciri dan bukannya aplikasi Apple lalai atau app kedai App. Sekarang anda sudah bersedia untuk memuat turun dan memasang aplikasi iFile dalam masa beberapa saat hanya menggunakan satu klik. iFile adalah salah satu aplikasi popular yang dibangunkan untuk peranti Apple. Pengguna mempunyai banyak ciri menggunakan aplikasi ini seperti navigasi fail dan folder dari akar, penyuntingan fail termasuk fail sistem, pemasangan fail dan potong, tampal dan salinan. Kebanyakan fungsi ini tidak datang dengan Apple iOS. Muat turun iFiles dan rasa ciri sebenar dalam peranti anda. Peranti sokongan iFile iPhone, iPod touch, iPad Sokongan iOS Ini saat sokongan iFile untuk semua Apple Ios Mengapa anda sedang menunggu ... Aplikasi iFile dekat dengan tangan anda untuk Apple Ios, Jailbreak dan ambil untuk peranti anda

sejarah versi

  • Versi 2.0.7 diposkan pada 2014-01-01
    Aplikasi iFile serasi dengan versi terkini iOS

Butiran Atur Cara

EULA

EULA - Perjanjian Lesen Pengguna Akhir

PERJANJIAN LESEN PENGGUNA AKHIR UNTUK Aplikasi iFile PENTING SILA BACA TERMA DAN SYARAT PERJANJIAN LESEN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENERUSKAN DENGAN PROGRAM INI MEMASANG: iFile App inc Perjanjian Lesen Pengguna Akhir (&sebut harga;EULA&) adalah perjanjian undang-undang antara anda (sama ada individu atau entiti tunggal) dan iFile App inc. untuk produk perisian iFile App inc yang dikenal pasti di atas yang mungkin termasuk komponen perisian yang berkaitan, media, bahan bercetak, dan & sebut harga;dalam talian&sebut harga; atau dokumentasi elektronik iFile App Dengan memasang, menyalin, atau sebaliknya menggunakan PRODUK PERISIAN, anda bersetuju untuk terikat dengan terma EULA ini. Perjanjian lesen ini mewakili keseluruhan perjanjian mengenai program antara anda dan (NAMA SYARIKAT INSERT), (dirujuk sebagai & sebut harga;lesen&sebut harga;), dan ia menggantikan sebarang cadangan, perwakilan, atau persefahaman terlebih dahulu antara pihak-pihak. Jika anda tidak bersetuju dengan terma EULA ini, jangan pasang atau gunakan Aplikasi iFile. Aplikasi iFile dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan perjanjian hak cipta antarabangsa, serta undang-undang dan perjanjian harta intelektual yang lain. PRODUK PERISIAN dilesenkan, tidak dijual. 1. PEMBERIAN LESEN. Aplikasi iFile dilesenkan seperti berikut: (a) Pemasangan dan Penggunaan. Aplikasi iFile dalam memberikan anda hak untuk memasang dan menggunakan salinan Aplikasi iFile pada komputer anda menjalankan salinan sistem operasi berlesen yang sah di mana Aplikasi iFile direka [contohnya, Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows ME, Windows Vista]. (b) Salinan Sandaran. Anda juga boleh membuat salinan Aplikasi iFile yang mungkin diperlukan untuk tujuan sandaran dan arkib. 2. PENERANGAN MENGENAI HAK DAN BATASAN LAIN. (a) Penyelenggaraan Notis Hak Cipta. Anda tidak boleh mengalih keluar atau mengubah sebarang notis hak cipta pada mana-mana dan semua salinan Aplikasi iFile. (b) Pengagihan. Anda tidak boleh mengedarkan salinan aplikasi iFile yang berdaftar kepada pihak ketiga. Versi penilaian boleh dimuat turun dari laman web (NAMA SYARIKAT INSERT) boleh diedarkan dengan bebas. (c) Larangan Kejuruteraan Terbalik, Persembayan, dan Pemasangan. Anda tidak boleh mengundurkan jurutera, menyusun semula, atau membongkar Aplikasi iFile, kecuali dan hanya setakat mana aktiviti tersebut dibenarkan secara nyata oleh undang-undang yang berkenaan walau apa pun batasan ini. (d) Sewaan. Anda tidak boleh menyewa, memajak, atau meminjamkan Aplikasi iFile. (e) Perkhidmatan Sokongan. Aplikasi iFile mungkin menyediakan anda dengan perkhidmatan sokongan yang berkaitan dengan Aplikasi iFile (&sebut harga;Perkhidmatan Sokongan;). Sebarang kod perisian tambahan yang diberikan kepada anda sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan Sokongan akan dianggap sebagai sebahagian daripada Aplikasi iFile dan tertakluk kepada terma dan syarat EULA ini. (f) Pematuhan kepada Undang-undang Yang Berkenaan. Anda mesti mematuhi semua undang-undang yang berkenaan mengenai penggunaan Aplikasi iFile. 3. PENAMATAN Tanpa menjejaskan mana-mana hak lain, iFile App boleh menamatkan EULA ini jika anda gagal mematuhi terma dan syarat EULA ini. Dalam keadaan sedemikian, anda mesti memusnahkan semua salinan Aplikasi iFile dalam simpanan anda. 4. HAK CIPTA TERHAK CIPTA Semua tajuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, dalam dan ke Aplikasi iFile dan sebarang salinannya dimiliki oleh Aplikasi iFile dalam pembekalnya. Semua hak milik dan hak harta intelektual dalam dan kepada kandungan yang boleh diakses melalui penggunaan Aplikasi iFile adalah hak milik pemilik kandungan masing-masing dan boleh dilindungi oleh hak cipta yang berkenaan atau undang-undang dan perjanjian harta intelektual lain. EULA ini memberikan anda tiada hak untuk menggunakan kandungan tersebut. Semua hak yang tidak diberikan secara nyata adalah terpelihara oleh (NAMA SYARIKAT INSERT). 5. TIADA WARANTI iFile App dengan jelas menaftarkan sebarang waranti untuk Aplikasi iFile. Aplikasi iFile disediakan 'Sebagai Adakah' tanpa sebarang waranti nyata atau tersirat dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti kebolehdagangan, pelanggaran atau kesesuaian tujuan tertentu. Aplikasi iFile tidak menjamin atau memikul tanggungjawab terhadap ketepatan atau kesempurnaan sebarang maklumat, teks, grafik, pautan atau item lain yang terkandung dalam Aplikasi iFile. Aplikasi iFile tidak membuat sebarang jaminan yang menghormati sebarang kemudaratan yang mungkin disebabkan oleh penghantaran virus komputer, cacing, bom masa, bom logik, atau program komputer lain tersebut. Aplikasi iFile seterusnya mengisytiharkan sebarang waranti atau perwakilan kepada Pengguna Dibenarkan atau kepada mana-mana pihak ketiga. 6. HAD LIABILITI Dalam apa jua keadaan, Aplikasi iFile tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan (termasuk, tanpa had, kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, atau kehilangan maklumat) yang meningkat daripada penggunaan 'Pengguna Dibenarkan' atau tidak dapat menggunakan Aplikasi iFile, walaupun aplikasi iFile telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Dalam apa jua keadaan, Aplikasi iFile tidak akan bertanggungjawab ke atas kehilangan data atau secara tidak langsung, khas, sampingan, berbangkit (termasuk kehilangan keuntungan), atau ganti rugi lain berdasarkan kontrak, tort atau sebaliknya. iFile App inc tidak mempunyai liabiliti berkenaan dengan kandungan Aplikasi iFile atau mana-mana bahagiannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada kesilapan atau ketinggalan yang terkandung di dalamnya, fitnah, pelanggaran hak publisiti, privasi, hak tanda dagangan, gangguan perniagaan, kecederaan peribadi, kehilangan privasi, hak moral atau pendedahan maklumat sulit.